WITAMY W BABYCOMFORT                                                      TEL: +48 517 596 672

Regulamin Sklepu Internetowego BabyComfort.pl
z dnia 15 marca 2018 r.

Sklep internetowy BabyComfort.pl [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.babycomfort.pl prowadzony jest przez Bartosza Sobczyk i Anetę Depa – firma BabyComfort s.c., adres siedziby Świętojańska 47 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem, NIP 8133781911, REGON 380277750 tel. 517 596 672, e-mail: kontakt@babycomfort.pl

Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego babycomfort.pl jest sprzedaż towarów, których główne cechy i właściwości są wskazane na stronie internetowej www.babycomfort.pl.

 

Słownik:

Sprzedawca - Bartosz Sobczyk i Aneta Depa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BabyComfort s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133781911, REGON 380277750

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego babycomfort.pl w tym w szczególności dokonująca zakupów

Konto Klienta - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego babycomfort.pl dostępny na stronie internetowej www.babycomfort.pl

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego babycomfort.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie
i modyfikację danych zamówienia.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym babycomfort.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§1 Postanowienia ogólne

Do korzystania ze Sklepu Internetowego babycomfort.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. typu Internet Exploler, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klient uprawniony i zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego babycomfort.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego babycomfort.pl,
w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego babycomfort.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego babycomfort.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniem
§ 2 Regulaminu.

§2 Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym babycomfort.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe, (ulicę i numer domu, kod pocztowy oraz miasto), w tym wskazać czy rejestracja dotyczy osoby prywatnej czy firmy, zaakceptować i potwierdzić akceptację treści Regulamin Sklepu Internetowego babycomfort.pl

Rejestracja w Sklepie Internetowym babycomfort.pl, jak również korzystanie
z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym babycomfort.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego babycomfort.pl należy e-mailowo przesłać wniosek do administratora firmy BabyComfort na adres: admin@babycomfort.pl 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego babycomfort.pl

Logowanie do Sklepu Internetowego babycomfort.pl odbywa się poprzez wpisanie
w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą być zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.

Sklep internetowy babycomfort.pl uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym babycomfort.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

Sklep internetowy babycomfort.pl uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego babycomfort.pl treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
O zamiarze usunięcia treści zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym babycomfort.pl.

Wszelkie naruszenia Regulaminu Sklepu Internetowego babycomfort.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, listownie lub na adres e-mail. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§4 Informacje o produktach

Informacje o produktach i ich cenach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego babycomfort.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie (propozycję) do zawarcia umowy poprzez złożenie przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych przedmiotów.

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego babycomfort.pl :
a) zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§5 Warunki realizacji zamówień

Złożenie zamówienia przez Klienta nie może nastąpić bez uprzedniej rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym babycomfort.pl;

Zamówienia produktów w Sklepie babycomfort.pl można dokonać:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, a w celu złożenia zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu Internetowego babycomfort.pl - o ile Klient dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny z rysunkiem koszyka);

wybrać sposób dostawy i rodzaj płatności;

wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu wraz z nr telefonu do kontaktu;

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

kliknąć przycisk „Złóż zamówienie";

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

Sklep internetowy babycomfort.pl potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Klienta;

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi internetowemu babycomfort.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta (składającego ofertę) oświadczenia
o jej przyjęciu przez Sklep babycomfort.pl.

Sklep internetowy babycomfort.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówiony przez niego towar bez wad.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelew tradycyjny lub za pośrednictwem PayU. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep internetowy babycomfort.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

Przelew tradycyjny - numer rachunku podawany wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Sklep internetowy babycomfort.pl przekazuje
w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Klient może zrealizować przelew przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu Internetowego babycomfort.pl, Sklep rozpocznie realizację zamówienia.

Przelew na pośrednictwem PayU może nastąpić w dwojaki sposób:

- przelewem online (PayU): forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. (mTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank, Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole)

- płatność kartą (Visa, Mastercard): po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę PayU w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma PayU S.A., a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

b) płatność przy odbiorze towaru gotówką tzw. Forma płatności: pobranie. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia
w Sklepie Internetowym babycomfort.pl. Klient przekazuje gotówkę kurierowi dostarczającemu zakupiony towar.

§7 Wysyłka towaru

Zamówiony przez Klienta Produkt Sklep przesyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Termin wysyłki uzależniony jest od dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 §8 Czas realizacji zamówień

Sklep internetowy babycomfort.pl obowiązany jest niezwłocznie wydać przedmiot zamówienia Klientowi, który jest Konsumentem, nie później jednak niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Przy każdym produkcie na Stronie Internetowej Sklepu podany jest termin, który opisuje, kiedy produkty mogą zostać wysłane przez Sklep do Klienta - od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni (w przypadku produktów robionych na zamówienie). Mając na uwadze zadowolenie Klientów Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest termin odpowiadający terminowi odbioru Produktu
z dłuższym terminem odbioru.

Klient może realizować Zamówienie etapami. W tym celu należy kontaktować się ze Sklepem za pomocą wiadomości e-mail, numeru telefonu lub adresu wskazanego na Stronie Internetowej Sklepu, w zakładce „Kontakt” lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

W razie opóźnienia Sklepu internetowego babycomfort.pl Klient będący Konsumentem może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania przedmiotu zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 ustawy Kodeks cywilny stosuje się.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep internetowy babycomfort.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia Klientowi

§9 Warunki reklamacji

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sklep internetowy babycomfort.pl jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep internetowy babycomfort.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy babycomfort.pl albo Sklep internetowy babycomfort.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2.2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy babycomfort.pl usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy babycomfort.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

2.3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

2.4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

3.2. Sklep internetowy babycomfort.pl jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3.3. Sklep internetowy babycomfort.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sklepu internetowego babycomfort.pl demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sklep internetowy babycomfort.pl Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt
i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

4.2. Sklep internetowy babycomfort.pl może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

4.3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sklepu internetowego babycomfort.pl demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sklepu internetowego babycomfort.pl zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

5.1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu internetowego babycomfort.pl dostarczyć rzecz wadliwą na adres sklepu:

BabyComfort s.c.
Świętojańska 47,

35-606 Rzeszów,

woj. podkarpackie

5.2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi internetowemu babycomfort.pl w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5.3. Przepisy §9 pkt 5.1 i 5.2 Regulaminu stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Z zastrzeżeniem §9 pkt 4.2. i 4.3. Regulaminu koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep internetowy babycomfort.pl. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Sklep internetowy babycomfort.pl obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą
w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a Sklep internetowy babycomfort.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sklep internetowy babycomfort.pl mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

11.1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep internetowy babycomfort.pl nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

11.2 Przepis powyższego pkt 11.1. stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sklep internetowy babycomfort.pl.

12.1. Jeżeli Sklep internetowy babycomfort.pl dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Klient może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu internetowy babycomfort.pl.

12.2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Klient jest uprawniony, a gdy interes Sklepu internetowego babcycomfort.pl tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Klient powinien w miarę możliwości zawiadomić Sklep internetowy babycomfort.pl, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Klient może również odesłać rzecz Sklepu internetowego babycomfort.pl na jego koszt i niebezpieczeństwo.

13.1. Sklep internetowy babycomfort.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Klientowi.

13.2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w w/w §9 pkt 13.1 Regulaminu

13.3. W terminach określonych w §9 pkt 13.2 Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

13.4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

13.5. §9 pkt 13.4. Regulaminu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

13.6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sklep internetowy babycomfort.pl wadę podstępnie zataił.

Jeżeli określony przez Sklep internetowy babycomfort.pl lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sklep internetowy babycomfort.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. §9 pkt. 13.6 Regulaminu niniejszego paragrafu stosuje się.

Klient, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep internetowy babycomfort.pl i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sklep internetowy babycomfort.pl zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział
w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

16.1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep internetowy babycomfort.pl nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów
w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

16.2. §9 pkt 16.1. Regulaminu stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Jeżeli Klient uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sklep internetowy babycomfort.pl może zwolnić się od odpowiedzialności
z tytułu rękojmi, zwracając Klientowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy §9 pkt 13.2 – 13.5. Regulaminu, z tym że bieg terminu, o którym mowa w pkt 13.2. Regulaminu, rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady,
a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne 

§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §10 pkt 6 oraz 7.2 Regulaminu.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep internetowy babycomfort.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3.1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sklepowi internetowemu babycomfort.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.3. Sklep internetowy babycomfort.pl zapewnia możliwość złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną – za pomocą formularza kontaktowego lub
w drodze e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Konsument może w tym wypadku odstąpić od umowy:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr
2 do regulaminu,

3.4. Sklep internetowy babycomfort.pl niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego
w sposób, o którym mowa w §10 pkt. 3.3 Regulaminu.

4.1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

4.2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep internetowy babycomfort.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.1. Sklep internetowy babycomfort.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5.2. Sklep internetowy babycomfort.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.3. Jeżeli Sklep internetowy babycomfort.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy babycomfort.pl, Sklep ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.1 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi internetowemu babycomfort.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep internetowy babycomfort.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep internetowy babycomfort.pl zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep internetowy babycomfort.pl zgodzi się je ponieść.

7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

8.1. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sklep internetowy babycomfort.pl lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem internetowym babycomfort.pl. Konsument nie ponosi kosztów związanych
z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w §10 pkt. 6 i pkt 7.2. Regulaminu.

8.2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep internetowy babycomfort.pl informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep internetowy babycomfort.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep internetowy babycomfort.pl świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

9) zawartej w drodze aukcji publicznej;

10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep internetowy babycomfort.pl
o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 Gwarancja przy sprzedaży

Sklep internetowy babycomfort.pl o istnieniu i treści gwarancji informuje w dostępnym Klientowi opisie konkretnego produktu na stronie sklepu www.babycomfort.pl.

2.1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

2.2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

2.3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

2.4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

3.1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

3.2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3.3. Uchybienie wymaganiom określonym w §11 pkt 3.1 i 3.2 Regulaminu nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Sklep internetowy babycomfort.pl wydaje Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny, o ile na produkt jest udzielana gwarancja oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

7.1. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7.2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu internetowego babycomfort.pl z tytułu rękojmi.

7.3. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

8.1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

8.2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 11 pkt 8.1 Regulaminu.

8.3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

9.1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

9.2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

§12 Dane osobowe

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym babycomfort.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy, dla celów marketingowych Sklepu Internetowego babycomfort.pl i rejestracji w Sklepie Internetowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o Ochronie Danych Osobowych). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy babycomfort.pl. Klient może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich i usunięcia. Udostępnienie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie przez Klienta określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Klienta stanowią: a) Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. zgoda wyrażona przez Klienta, którego dane dotyczą; b) art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy; c) art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

§13 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 t.j..), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 t.j.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§15 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i innych powszechnie obowiązujących ustaw.

Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sklep Internetowy babycomfort.pl i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na Stronie Internetowej Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018

Załącznik nr 1